Leerstoornissen komen vaak voor !
Dyslexie of leesstoornissen,
Dysorthografie of schrijfstoornissen,
Dyscalculie of rekenstoornissen,
worden in één adem "D3" geheten. Meer dan 5% van onze schoolkinderen heeft er last van.

Wat dan ?
Wetenschappelijk onderzoek wees uit dat vroegtijdige hulp de meeste kans op succes heeft. Het goedbedoelde advies 'dat het wel zal voorbijgaan of uitgroeien' is slechts héél uitzonderlijk juist. Tijdig ingrijpen is de boodschap.

Onze visie:
We gaan uit van een operante mediatiesetting. Operant verwijst naar de toepassing van de moderne leertherapieën. Het woord "mediatie" duidt op het feit dat een van de ouders zowel tijdens het onderzoek als tijdens de therapie aanwezig blijft. Nadien kunnen dan de aangeleerde technieken thuis gemakkelijk worden toegepast.

Deskundigheid
Alle aangeduide therapeuten zijn officieel en wettelijk opgeleid in deze vakgebieden. Er is dan ook een overeenkomst met de ziekteverzekering waardoor de kostprijs in welomschreven omstandigheden deels wordt vergoed.

 

 


Dit project is gerealiseerd in samenwerking met :