Tijdens het vraaggesprek worden volgende vragen gesteld:

Informatie over je zoon of dochter
Naam zoon of dochter :
Geboortedatum : (vb 25/06/1996)
Leeftijd in jaar en maanden : jaar en maand(en)
Leerjaar of groep:
Geslacht :


Welke leerproblemen lijkt uw zoon of dochter op school te hebben. En aan wat merkt u dit
(commentaar van de leerkracht, mindere punten, trager op bepaalde vlakken , ....):
   
Informatie over de ouders
Naam en voornaam papa :
Geboortedatum : (vb 02/10/1981 )
Beroep :
Naam en voornaam mama :
Geboortedatum : (vb 13/02/1981)
Beroep :
   
Adres:
 
Telefoonnummer :
   
Zwangerschap: het boekje van kind en gezin kan hierbij een hulp zijn
Waren er verwikkelingen tijdens de zwangerschap:
 
Geboorte:  
Mijn zoon/dochter is geboren, met
Is je dochter of zoon met een keizersnede geboren : nee ja
Geboortegewicht: gram
Geboortelengte: centimeters
Ademhaling:

Apgar-score:
(zie boekje Kind en Gezin)

eerste meting : op 10
tweede meting : op 10
   
Ontwikkeling:
Vanaf wanneer liep je dochter of zoon: maanden
Wanneer noteer je de eerste woordjes: maanden
Heeft je dochter of zoon lang onverstaanbaar gepraat: nee ja
Tot welke leeftijd was de spraak onduidelijk: maanden
   
Medische verwikkelingen:
Heeft uw zoon of dochter neurologische verwikkelingen gehad zoals :

hersenschudding
epileptische aanvallen
andere :

wanneer:
wanneer:
wanneer:
Heeft uw zoon of dochter neus-keel-oorafwijkingen gehad zoals :

buisjes
oorontstekingen
andere :

wanneer:
wanneer:
wanneer:

Heeft uw zoon of dochter ooit oogafwijkingen gehad :

Heeft uw zoon of dochter astma :
Heeft uw zoon of dochter een allergie :
indien ja, welke ?
   
Erfelijkheid:  
Wie is linkshandig in de familie :
Wie heeft leerstoornissen in de familie :
 
Hospitalisatie:
Heeft je zoon of dochter in het ziekenhuis gelegen:
nee ja , indien ja, waarom ?
socio-educatief:  
oppas van het kind gebeurt door :
 
spreekt men thuis meestal:
Nederlands  
Dialect  
andere:  
 
   
kleuterklas:  
sociale ontwikkeling :
motorische ontwikkeling :
concentratie :
   
schoolrijpheidstest :
   
lager onderwijs:  
sociale ontwikkeling :
motorische ontwikkeling :
concentratie :
   
Slapen:  
begintijd :
Eindtijd :
slaapproblemen :  
 
Eten:  


   
TV/PC gebruik:  
hoeveel uur tv per dag :
hoeveel uur pc per dag :
   
Hobby's:  
Welke hobby's heeft uw zoon of dochter en hoevaak doet hij/zij deze per week :
   
varia:  
Als u nog informatie hebt die misschien bruikbaar is :