Leerstoornissen groeien er niet uit !
Het probleem van dyslexie, dysorthografie en/of dyscalculie - samen als D3 benoemd - wordt groter naarmate het kind ouder wordt : kleine problemen op het 1ste lj. worden geleidelijk ernstige problemen op het 3de of 4de lj.

 • Erfelijkheid is zeer vaak oorzaak : herkent U de problemen in de familie ?
 • Veelvuldige oorontstekingen geven een gelijkaardig beeld.
 • Kleuters die onduidelijk spreken tav. derden - mama's begrijpen uiteraard altijd hun kinderen !
 • Kleuters die moeilijker namen onthouden van o.m. de dagen, de kleuren, en hierover vaak langer nadenken.

Lezen

 • Begin eerste leerjaar worden de letters moeilijker geleerd.
 • Begin januari eerste leerjaar blijft het kind nog spellend lezen.
 • Uiteraard blijft het leesniveau achterop.

Schrijven

 • Ook hier worden de letters langzamer geleerd.
 • Vanaf het 2de leerjaar begint het probleem van de open en gesloten lettergreep : het kind blijft hiermee worstelen tot zelfs in het secundair onderwijs.

Rekenen

 • Op het 1ste lj. blijft het kind op de vingers tellen, of evt. andere zaken in zijn omgeving. Het getalsplitsen wordt niet geautomatiseerd.
 • Op het 2de lj. zijn de sommen tot 100 erg moeilijk - het tellend oplossen lukt niet meer.
 • De getallenkennis kan moeilijk zijn : is de 3 uit het cijfer 37 nu een drie of een dertig ?

Twijfelen ?
Niemand kent het kind beter dan de moeder - als zij dus twijfelt laat men best een deskundig onderzoek verrichten.